बाइबल मिसनरी चर्चको इतिहास

होलिनेस साम्प्रदायिक परिवार अन्तर्गत पर्ने बाइबल मिसनरी चर्च सम्प्रदायको स्थापना जोन वेस्ली र पवित्रताको आन्दोलनसँग जोडिएको हुनाले हामीले यी दुवैको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ ।

बाइबल मिसनरी चर्चको इतिहास Read More »